Cleamen 242 - odpady kuchyňské - Drogerie Teplice

Přejít na obsah
Cleamen 242 - odpady kuchyňské z dezichlórem
Prostředek je určen k čištění odpadů zanesených tuky a mastnotou, zejména kuchyňských výlevek.  Prostředek je vhodný na nerezové, chromované, umělohmotné i keramické povrchy odpadů, nepoužívejte na hliník který leptá! Nepoužívejte na flexibilní plastové odpadní hadice. Koncentrace přípravku spolu s přítomností chloru zabezpečují spolehlivé ničení bakterií a mikroorganismů v prostoru odpadu. Neředěný přípravek pomalu nalijte přímo z lahve do výlevky v množství odpovídajícím velikosti výlevky a nechte působit určenou dobu viz. tabulka, dostupná místa můžete pročistit malým kartáčkem, nebo padem. Pozor na případné potřísnění. Potom výlevku propláchněte velkým množstvím vody.
Používejte důsledně ochranné prostředky jako gumové rukavice, brýle, zástěru. V případě potřísnění kůže okamžitě opláchněte velkým množstvím vody, zasažený oděv ihned svlékněte.
Dávkování
Dávka v ml podle velikosti odpadu
malý sifon
kuchyňská výlevka
úklidové výlevky
Dávka v ml
150
250
500
Doba působení v minutách
15
25
30
pH koncentrátu: 14

Výrobek je vybaven bezpečnostním uzávěrem a vložkou, omezující průtok při dávkování, aby nedocházelo k prskání při aplikaci.Červená barva uzávěru označuje přítomnost koncentrovaných agresivních látek v produktu. Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
Návrat na obsah